Visie, Missie, Strategie &
Artistiek Pedagogisch Project

Het Artistiek Pedagogisch Project beschrijft de visie op het onderwijs in de academie.

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 juni 2019

MISSIE

In onze academie zetten we in op groei(kracht). Daarbij staan onze leerlingen centraal. We willen elke leerling helpen vormen tot een kunstenaar die ervoor kiest om op zijn of haar geheel eigen manier kunst te beoefenen, te creëren, te beleven, en/of er bewust over te reflecteren. Dat wil niet zeggen dat we voor elke leerling hetzelfde eindpunt in gedachten hebben, juist integendeel. De missie van onze academie beoogt precies om elke leerling via een eigen artistiek proces uit te laten stromen in een richting die het dichtst aansluit bij zijn of haar kunnen en interesses: naar een vorm van kunstbeleving in de vrije tijd, naar de arbeidsmarkt of naar een hogere kunstopleiding (een vervolgstudie in de kunsten). In samenspraak met de leerling (en ouders) halen we het persoonlijk haalbare uit elke leerling. 

VISIE 

GROEI BIJ ONS OP JOUW MANIER NAAR WIE JIJ BENT ALS KUNSTENAAR

In onze academie willen we dat leerlingen van kwaliteitsvol kunstonderwijs kunnen genieten. Leerlingen staan in nauw contact met de leerkrachten. Zijn helpen de leerlingen het eigen kunstenaarschap ontwikkelen en vormen hun artistieke competenties. In onze academie laten we de leerling groeien in kleine stappen, volgens de eigen mogelijkheden. Leerkrachten gaan ook op zoek naar vernieuwende vormen om hun leerlingen te inspireren en ondersteunen, zonder daarom de beproefde paden te verlaten. De academie waardeert en stimuleert ook de betrokkenheid van de ouders bij de lessen en activiteiten.

In onze academie is ‘tonen aan een publiek’ belangrijk. Op deze momenten stralen de leerlingen hun spel- en maakplezier, hun creativiteit en kunnen uit, elk met hun eigen verworven competenties. Via toonmomenten dragen de leerlingen het artistieke vuur uit en vormen ze tegelijk het uithangbord van de academie. Hierdoor worden ook mogelijk nieuwe leerlingen geprikkeld en worden oud-leerlingen aangesproken om te genieten van een terugkomaanbod. De academie moedigt de leerlingen ook aan om de lokale artistieke partners te leren kennen en deel te nemen aan hun werking en activiteiten.

Het schoolbestuur, de organiserende gemeenten Lede Erpe-Mere en Wichelen en hun gemeentediensten ondersteunen de academie en dus ook de leerlingen. Deze samenwerking vergroot de zichtbaarheid van de academie en de kansen van de leerlingen. Het schoolbestuur kent de academie en vormt mee de visie. Het bekijkt ook steeds de mogelijkheden om het aanbod te spreiden of aan te bieden op makkelijk bereikbare plaatsen zodat zoveel mogelijk geïnteresseerde leerlingen uit een zo breed mogelijk publiek kunnen deelnemen aan de lessen.

STRATEGIE

We bouwen een netwerk uit rond de leerling. Verschillende actoren werken actief samen om leerlingen te ondersteunen. Deze samenwerking verankert de leerlingen en de academie in het officiële onderwijs en in de culturele gemeenschap in de regio rond Lede, Erpe-Mere en Wichelen.

De leerlingen krijgen een divers aanbod over de stijlen heen. Waar daar vraag naar is, kunnen leerlingen zich specifiek verdiepen.

De leerkrachten stimuleren, motiveren, inspireren en vormen de leerlingen. Ze werken onderling samen als een team en benaderen elke leerling als een uniek individu met eigen doelstellingen. Ze gebruiken goedgekeurde leerplankaders en volgen professionaliseringstrajecten om zich te verdiepen en mee te zijn met de laatste innovaties. Leerkrachten benoemen elke stap, evalueren en sturen bij waar nodig. Zij evalueren de leerling op basis van competenties als prestatie en presentatie, maar ook op een bredere manier via competenties zoals samenwerken, onderzoeken, inzet en attitude (gedrevenheid) en vanzelfsprekend de technische en artistieke competenties (vakdeskundigheid en drang tot creëren en innoveren).

De academie brengt de ouders op geregelde tijdstippen op de hoogte (via brief, e-mail, gesprek, digitale nieuwsbrief en sociale media) van alles wat er leeft in de academie en maakt hen bewust dat een opleiding aan de academie geen vrijblijvend engagement is. Ouders krijgen de nodige informatie om de leerling ook thuis te ondersteunen in zijn of haar groei.

De directie is het schakelpunt tussen alle actoren. Zij luistert, doet beleidsvoorbereidend werk en bewaakt de verhoudingen, kwaliteit en de samenwerkingen van alle actoren in relatie tot de academie, en dus ook tot de leerlingen. De directie begeleidt de leerkrachten en stuurt het leerkrachtenteam aan. Voor deeltaken kan ze rekenen op beleidsondersteuning (via beleidsmedewerkers en coördinatoren).

Het secretariaat helpt in de dagelijkse organisatie van de academie. Het is voor iedereen het eerste aanspreekpunt en ondersteunt de verschillende actoren of verwijst ze door naar de juiste personen of actoren.

Download pdf