Onze academie: Adviesraden

Academieraad

De academieraad is een adviesraad voor de Academie.

De academieraad is samengesteld uit leerlingen, ouders, leerkrachten en afgevaardigden uit de verschillende culturele actoren uit de regio (muziek-, toneel- en andere socio-culturele verenigingen).

De academieraad is een participatieraad die het schoolbestuur adviseert over aangelegenheden die hen rechtstreeks aanbelangen. Het schoolbestuur vraagt over deze aangelegenheden voorafgaand advies aan de academieraad. De academieraad kan ook zelf advies geven over deze aangelegenheden.

De voorzitter van de academieraad is Ingrid Leys en secretaris is Dominique Janssens.

De leden van de academieraad zijn:

  • Als afgevaardigde voor de leerlingen: Liesbet Cosyn, Annemie Van Neck, Dominique Janssens, Ingrid Leys
  • Als personeelslid: Liesbeth De Lombaert
  • Als afgevaardigde uit de muziekverenigingen: Marian De Nijs, Freddy Chanterie, Elfriede Decelle
  • Als afgevaardigde uit de toneelverenigingen: Griet De Waele
  • Als afgevaardigde uit de culturele raden: Peter Van Accoleyen, Arnout Willockx

Wens je je kandidaat te stellen voor de academieraad? Dan kan je contact opnemen met de voorzitter of de secretaris.

© Isabelle Ringoet