Aanbod en opleidingen

Het aanbod van de kunstacademie Lede Erpe-Mere Wichelen is terug te vinden op onze website. Met vragen over de te volgen vakken kan je steeds terecht bij onze medewerkers op het secretariaat.

In onze Kunstacademie bieden we de domeinen Beeld, Muziek en Woord aan. Verschillende domeinen combineren is mogelijk. Standaard kan elke leerling één optie volgen binnen een domein.

Wanneer je een tweede optie binnen een domein wil volgen, of meer dan één instrument wil spelen, kan je contact opnemen met het secretariaat.

Op belangrijke schakelmomenten binnen jouw gekozen parcours zullen de leerkrachten jou informeren over de mogelijkheden.

Lesmomenten

Voor de (meeste) klassikale vakken vind je een uurrooster op de website.

Lesmomenten voor andere (meestal individuele) vakken spreek je af met je leerkracht. Leerkrachten waken bij het opstellen van de invulling van de klasgroepen over verschillende groepsaspecten. Het is aan je leerkracht om voorstellen te doen rond mogelijke lesmomenten voor al zijn/haar leerlingen.

Lesmomenten kunnen in de loop van het schooljaar om verschillende redenen wijzigen (lesverplaatsingen, wissel leerkracht, overmacht). 

Afwijking lesmomenten

Bij afwijkingen van het wekelijks rooster zal je leerkracht je hiervan tijdig op de hoogte brengen. 

Deze afwijkingen kunnen (onder andere) toonmomenten, uitstappen of lesverplaatsingen zijn.

Het spreekt voor zich dat deze afwijkende momenten ook verplichte lesmomenten zijn.

Een overzicht van wie waar wanneer precies lesgeeft, hangt uit bij het binnenkomen van de gebouwen in Lede of is te raadplegen via http://lede.apilosoft.be/lokalen.

Zorglessen

Wanneer leerlingen voor muzieklab extra ondersteuning nodig hebben, kunnen ze uitgenodigd worden voor een zorgles. Deze lessen zijn beperkt in tijd en steeds gericht op een bepaald onderdeel. Het zijn geen parallellessen aan (of inhaallessen) het standaard leerparcours. 

Start lessen

Alle lessen starten vanaf 1 september.
Voor sommige vakken is er een start- en infomoment. Deze info staat op onze site.

Ben je niet zeker wanneer de eerste les valt? Informeer zeker bij het secretariaat.

Vakanties en lesvrije dagen

Vakanties en lesvrije dagen vind je steeds terug in de academiekalender.

De vakantiedagen zijn vastgelegd door de Vlaamse overheid. Meestal volgen academies de schoolvakanties. De start van een schoolvakantie ligt meestal op maandag, waardoor in onze academie de lessen op de zaterdag voor een schoolvakantie nog doorgaan.

Op 11 november, Paasmaandag, 1 mei en Pinkstermaandag zijn er geen lessen.
De academie heeft 2 facultatieve vrije dagen. Deze leggen we meestal in het hemelvaartweekend. 

Elk schooljaar telt ook twee of drie pedagogische studiedagen. Dat zijn dagen waarop de leerkrachten lesvrij zijn en de lessen voor leerlingen niet doorgaan.

Instrumenten huren

Als je een instrument wil leren bespelen, hoef je dat zeker niet meteen zelf aan te kopen. De academie biedt heel wat instrumenten te huur aan. Of je kan huren, hangt natuurlijk af van het beschikbaar aantal instrumenten. (Wanneer de academie geen instrumenten heeft, kunnen we je steeds doorverwijzen naar commerciële alternatieven.)

Bij het begin van de huurperiode wordt een contract opgemaakt. Dit contract teken en bezorg je (eventueel via de leerkracht) aan het secretariaat.

Jaarlijks betaal je een huurprijs. Bij snaarinstrumenten rekenen we een supplement voor de snaren.

Bij het begin van een huurperiode betaal je ook een borg. Deze borg wordt terugbetaald als je je huurinstrument weer inlevert en op voorwaarde dat het instrument dan nog steeds helemaal in orde is.

Huurinstrumenten zijn niet verzekerd vanuit de academie. Daarover informeer je dus liefst bij je eigen makelaar naar de mogelijkheden (bv uitbreiding familiale verzekering).

Het uitgangspunt is dat je je eindproef van de tweede graad speelt op je eigen instrument (instrument 2.4 jongeren/2.3 volwassenen). Bij strijkinstrumenten kan je doorgroeien naar een 4/4.
Koop nooit zomaar zelf een instrument. Raadpleeg steeds je leerkracht. Die staat je bij om een goede keuze te maken.