Onze academie: Adviesraden

Academieraad

De academieraad is een adviesraad voor de Academie.

De academieraad is samengesteld uit leerlingen, ouders, leerkrachten en afgevaardigden uit de verschillende culturele actoren uit de regio (muziek-, toneel- en andere socio-culturele verenigingen).

De academieraad is een participatieraad die het schoolbestuur adviseert over aangelegenheden die hen rechtstreeks aanbelangen. Het schoolbestuur vraagt over deze aangelegenheden voorafgaand advies aan de academieraad. De academieraad kan ook zelf advies geven over deze aangelegenheden.

De voorzitter van de academieraad is Ingrid Leys en secretaris is Liesbeth De Lombaert.

De leden van de academieraad zijn:

 • Als afgevaardigde voor de leerlingen/ouders: An De Coninck, Dominique Janssens, Ingrid Leys (voorzitter), Joris Derder
 • Als personeelslid academie: Liesbeth De Lombaert (secretaris)
 • Als afgevaardigde uit de muziek- en toneelverenigingen: Liesbet Cosyn, Marian De Nijs, Annemie Van Neck, Elfriede Decelle
 • Als afgevaardigde uit de culturele raden: Peter Van Accoleyen, Arnout Willockx
 • Als afgevaardigde vanuit het schoolbestuur: Bart Heestermans (schepen), Kristien Van Damme (directeur)

Wens je je kandidaat te stellen voor de academieraad? Dan kan je contact opnemen met de voorzitter of de secretaris.

Vergaderingen

Volgend overleg 19 oktober 2022


Agenda overleg 22/6/22 EMotia

 • Samenstelling raad en oproep nieuwe lede.
 • Aanvraag nieuwe opleidingen.
 • Ontdekkingsweek en nieuwe inschrijvingen.
 • Aanvragen Kunstkuur.
 • Affiche Campagne ‘samen artiesten’
 • Schoolwerkplan
 • Overzicht activiteiten 2022-2023

Agenda overleg 16/3/22 EMotia

 • Schoolwerkplan: waar kunnen we op inzetten?

Agenda overleg 9/2/22 Online

 • Advies aanvragen Kunstkuur
 • Advies aanvragen nieuwe opleidingen experimentele muziek en muziekproductie
 • Advies aanpassing academiereglement
 • Dag van de Academies zaterdag 19 februari 2022
 • Samenweekend 7 en 8 mei 2022

Agenda overleg 14/6/21 De Bron Lede

 • Muzieklab volwassenen
 • Verkennende gesprekken inspectie
 • Nieuwe vakken in de academie
 • Nieuwe Kunstkuurprojecten
 • Komende en voorbije activiteiten
 • Promo en -beeld
 • Varia:
  • Wat met de intake?
  • Aanpak proeven volwassenen
  • Oproep nieuwe leden

Agenda overleg 1/2/21 Online

 • Coronamaatregelen
 • Inspectie en bevraging OVSG
 • Nieuwe naam Academie?
 • Muzieklab volwassenen
 • Advies aanvragen nieuwe opleidingen
 • Advies aanvragen nieuwe KunstKuurProjecten
 • Activiteiten
 • Lijst met online concerten voor concertverslag

Agenda overleg 5/10/20 EMotia

 • Overzicht inschrijvingen
 • Opmerking rond online inschrijven en betalDlingen
 • Keuze leerplan + intake kaartjes
 • 'Bevragen' als jaarthema
 • Corona maatregelen 

Agenda overleg 02/07/20 Online overleg

 • Corona: evaluatie situatie en vooruitkijken naar volgend schooljaar
 • Opstart Beeld in Erpe-Mere (KLADDER)
 • Cursussen voor volwassenen zichtbaar maken -> filmpjes opnemen

Agenda overleg 25/05/20 Online overleg

 • Verwelkoming nieuw lid
 • Corona: evaluatie situatie 

Agenda overleg 27/01/20 Stationsstraat Lede

 • Nieuwe leden, nieuwe secretaris
 • Rondgang nieuwe locatie
 • Advies rond zorgvraag/personalia+
 • Opvolgen veiligheid Dorpsstraat
 • Hoe worden uren verdeeld/klasgroepengroottes bepaald
 • Adviezen aanvragen kunstkuur en opleiding grafische vorming en illustratie 
 • activiteiten

Agenda overleg 14/10/19 Gemeentehuis Lede

 • Overzicht inschrijvingen
 • Resultaten bevraging ouders
 • Overzicht activiteiten
 • Veiligheid Erpe-Mere Dorpsstraat

Agenda overleg 17/06/19 Gemeentehuis Lede

 • Voorstelling logo en website
 • Hoe academieraad bekend maken bij leerlingen en ouders?
 • Adviezen over academiereglement, APP, Evaluatiereglement en retributiereglement
 • Resultaten Kunstkuur en subsidieaanvragen
 • Overzicht activiteiten
 • Varia: leerlingagenda's, electronisch leerplatform, werken aan Huize Moens, Nieuw pand voor Beeld, Cultuurhuis Steenberg, muzieksoftware, ...

Agenda overleg 25/02/19 Gemeentehuis Lede

 • Verkiezing voorzitter en secretaris
 • Advies aanvraag KunstKuurprojecten
 • Omgevingsanalyse academie (SWOT)
 • Overzicht activiteiten
 • Korte inwijding in competenties en nieuwe leerplannen
 • Vraag tot tijdig plannen activiteiten, liefst op lesmomenten

Agenda overleg 26/11/18 Gemeentehuis Lede

 • Installatie raad (reglement, doel, ...)
 • Voorstelling academie
© Isabelle Ringoet