Onze academie: Personeel

Hoe stage aanvragen?

Als academie willen we graag studenten de kans geven om te proeven van het lesgeven aan een academie.

Stages moeten aangevraagd worden bij de directie. Deze aanvraag bevat een curriculum vitae van de student, een beschrijving van de stageopdracht en de verwachting van de hogeschool naar de academie.

Deze aanvragen worden dan besproken met de leerkracht die in samenspraak met de directie beslist of de stage kan doorgaan.

Net zoals het lesgeven aan de academie worden stages aan onze academie heel serieus genomen.

© Isabelle Ringoet