Zorg

In onze kunstacademie is iedereen die wil proeven van het culturele leven welkom. We volgen het leerparcours van onze leerlingen nauwgezet op. Hierbij ligt de nadruk op hoe de leerling groeit in zijn artistieke ontwikkeling, de evolutie die de leerling maakt als kunstenaar.

Voor alle leerlingen voorzien we basiszorg. Dit omvat overzichtelijke, speels gedisciplineerde en gestructureerde lessen.

(Ouders van) leerlingen voor wie leren niet vanzelf gaat, nemen liefst contact op met de leerkrachten en directeur. Binnen de mogelijkheden en met de juiste attestering kijken we waar we de gepaste ondersteuning op maat kunnen voorzien of het traject kunnen aanpassen.

Voor het vak muzieklab kunnen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, genieten van zorgmomenten. Dit zijn extra momenten om specifieke zaken in te oefenen. 

Voor leerlingen met leerstoornissen kunnen we afwijkingen van de leerdoelen toestaan. Hiervoor zijn wel attesten uit de dagschool noodzakelijk. De afspraken hierover leggen we vast in een leerlingendossier.

Voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs kan de academie afwijkingen aan het traject toestaan. Zo hebben we onze muzeklas waar leerlingen in aangepaste groepen les op maat krijgen. 

Wil je na je opleiding doorstromen naar een conservatorium of de professionele markt? Laat dit dan ook tijdig weten aan je leerkracht, zodat hij of zij je parcours kan afstemmen.

Leerling binnen een parcours

Als leerling wordt je beoordeeld op het behalen van de artistieke competenties over de vakken heen. Leerkrachten en directie staan in nauw contact over je leerprestaties.

Doorstroom naar het Kunstonderwijs (talentontwikkeling)

Ook vanuit onze academie stromen leerlingen tijdens of na hun middelbare schooltijd door naar het Kunstonderwijs. Onze leerkrachten staan hen daar graag in bij. 

Wie in de 3e en 4e graad zit en ambities heeft, deelt ze dus best zo snel mogelijk met de leerkracht. De intake aan het begin van het schooljaar is daarvoor een uitgelezen moment. Zo is er voldoende tijd voor een grondige voorbereiding en kan de leerkracht samen met de leerling gericht focussen op bepaalde noodzakelijke vaardigheden, of naar een toonmoment of toelatingsproef toewerken…